dimarts, 18 de setembre de 2012

Geografia d’Espanya


Bloc I. Naturalesa i Medi Ambient


 
Tema 1. El medi físic d’Espanya i del País Valencià

Tema 2. Temps atmosfèric i clima

Tema 3. Diversitat hídrica i biogeogràfica

Tema 4. Paisatge i medi ambient

 

Bloc II. Població i poblament

Tema 5. La població

Tema 6. El procés d’urbanització

 

Bloc III. Activitats econòmiques

Tema 7. El sector primari i la seua problemàtica actual

Tema 8. El sector industrial.

Tema 9. Els serveis.

 

Bloc IV. Organització territorial.

Tema 10. El model territorial espanyol.

Tema 11. La Unió Europea i el procés de globalització.Recursos

Comentaris